Traxxas 4400 TRX® Pro.15 to TRX® 2.5/2.5R upgrade kit for Nitro Rustler®, Nitro Sport (incl. SE), and Nitro Stampede® 0.325

  • Sale
  • Regular price $25.00


TRX® Pro.15 to TRX® 2.5/2.5R upgrade kit for Nitro Rustler®, Nitro Sport (incl. SE), and Nitro Stampede®