Mugen Seiki E2214 11.5mm Wheel Hub (2)

Regular price $19.99

We have 1 in stock.

Mugen E 2214 Mugen Seiki E2214 11.5mm Wheel Hub (2)

Fits:

Mugen MBX7T

Mugen MBX7TE

Mugen MBX7TR

Mugen MBX7TR ECO